image

Den som ikke følger med, betaler ofte for mye. Kostnadskontroll, markedsovervåking og leverandøroppfølging krever mye tid, høy kompetanse og store ressurser. AvtalePartner tar seg av alt dette – uten kostnad for bedriften!

Markedsovervåking
AvtalePartner overvåker, sammenlikner og vurderer markedets tilbud av varer og tjenester til små og mellomstore bedrifter. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på de ledende produktene og de beste prisene.

Den beste løsningen til en best mulig pris
AvtalePartner er spesialist på markedets produkter og priser, og blir en rådgiver og sparringspartner for bedriftens regnskapsfører, slik regnskapsfører er det for bedriften.

I samarbeid med regnskapsfører og bedriftsledelsen finner AvtalePartner fram til den løsningen som er til det beste for bedriften. Vi ser ikke nødvendigvis etter de billigste produktene. Det viktigste er at løsningen imøtekommer bedriftens behov og på lengre sikt tjener virksomheten, uavhengig av kostnaden.


Samarbeid med regnskapsbyråene
Regnskapsbyråene er våre partnere, og vi ønsker kun regnskapsbyråer som partnere. Det er den avgjørende forskjellen på AvtalePartner og andre aktører.

Regnskapsfører har inngående kunnskap om bedriften og er den beste til å gi gode råd og anbefalinger. Som Partner gis regnskapsfører en utvidet rådgivningsrolle, som også omfatter innkjøp og kostnadskontroll.

Det er AvtalePartner som gjennomfører salget og tar seg av alt det praktiske. Som bedriftens rådgiver skal regnskapsfører kun identifisere og melde inn bedriftens behov til oss.
 

 

Plattformen i et nettverk
AvtalePartner er plattformen i et nettverk av regnskapsbyråer, leverandører og sluttkunder, der det overordnede hensynet er å fremskaffe markedets beste produkter til en fornuftig pris til SMB-kundene.

AvtalePartner:

  • samarbeider med anerkjente leverandører
  • fremforhandler, reforhandler og kvalitetssikrer avtalene
  • ivaretar kommunikasjonen med kunder og leverandører
  • tar seg av alt det praktiske og administrative
  • gjennomfører salget og sørger for oppfølgingen
  • har et sikkert og oversiktlig system med brukervennlig software og enkelt administrasjonsverktøy
  • smidig informasjonsutveksling
  • forenkler hverdagen og effektiviserer driften
  • gir økt lønnsomhetKostnadsfritt for bedriften
AvtalePartners arbeid er kostnadsfritt for bedriften. Våre inntekter kommer utelukkende fra leverandørene. Kostnader leverandørene henter fra poster allerede øremerket markedsføring og salg.

 

Kontakt oss i dag!

 

 
 
 

close