image

Regnskapsbyråer er våre partnere. Som Partner utvides regnskapsbyråets tradisjonelle rolle til også å omfatte innkjøp og kostnadskontroll. Vår modell gir regnskapsbyråene nye inntekstmuligheter.

Partnerens oppgaver 

  • Bindeleddet mellom kunden og AvtalePartner.
  • Identifisere og melde inn bedriftens behov til AvtalePartner.
  • Finne fram til den beste løsningen for bedriften i samarbeid med AvtalePartner.


Dette gjøres enkelt online i partnerportalen. Etter at et behov er identifisert og meldt inn eller en sak er opprettet, tar AvtalePartner seg av alt det praktiske. Vi overvåker markedet, utarbeider forslag til avtale, gjennomfører salget og tar oss av papirarbeidet, administrasjonen og oppfølgingen.

Regnskapsførerens viktigste oppgave er å kvalitetssikre AvtalePartners forslag til avtale i forhold til bedriftens behov.

Konkurransedyktig konsept
Den avgjørende forskjellen på AvtalePartner og andre aktører, er at vi samarbeider med regnskapsbyråene.

Regnskapsfører har dybdekunnskap om bedriften, AvtalePartner er spesialist på støttefunksjoner, produkter og priser. Regnskapsførers anbefalinger veier tungt og gjør veien til den beste løsningen for bedriften kortere.

Rådgiver og kontaktpunkt
Regnskapsfører er bedriftens rådgiver, slik AvtalePartner er en sparringspartner og rådgiver for regnskapsfører.

AvtalePartner vil fortsatt være der som rådgiver og kontaktpunkt, og stå til ansvar for sluttkunden, også etter at salget er gjennomført.

Dynamisk samarbeid
Verken regnskapsbyrået eller AvtalePartner risikerer kundeforholdet for provisjonen. Dynamikken i nettverket og samarbeidet sikrer at det som er til det beste for sluttkunden, i det lange løp også vil være til det beste for regnskapsbyrået og AvtalePartner.

Bedriften får førsteklasses rådgivning, rett produkt til en best mulig pris, sparer tid og penger, får bedre betingelser, slipper å sondere markedet, trenger ikke å forhandle, slipper å følge opp leverandørene, unngår alt papirarbeidet og kan frigjøre verdifulle ressurser.

AvtalePartner er det beste for alle parter!

Partnerens inntektsmuligheter
Hvert salg som gjennomføres på initiativ fra Partneren, utløser en provisjon til regnskapsbyrået. Denne inntektsmuligheten består så lenge kundeforholdet består. Når det er opprettet et kundeforhold, vil også provisjon av fremtidige salg tilfalle regnskapsbyrået.

Det er AvtalePartner som gjennomfører salget og tar seg av alt det praktiske. Som bedriftens rådgiver skal regnskapsfører kun identifisere og melde inn bedriftens behov til oss.

Kostnadsfritt for bedriften
​AvtalePartners arbeid er kostandsfritt for bedriften. Våre inntekter kommer utelukkende fra leverandørene. Hvert produkt som formidles via Avtalepartner genererer en forhåndsavtalt provisjon. Denne deles deretter med regnskapsbyrået/partneren.

Tillit og langsiktighet
AvtalePartner ønsker å etablere gode, langsiktige kundeforhold til SMB-bedriftene og regnskapsbyråene, basert på gjensidig tillit, markedskunnskap, erfaring og gjennomføringsevne.

Vi forplikter oss gjennom samarbeidsavtalen med Partneren til å verne om det allerede eksisterende tillitsforholdet mellom regnskapsbyrået og bedriften.

Mange fordeler

Regnskapsbyrået vil kunne høste mange fordeler av et partnersamarbeid med Avtalepartner:

  • Nye inntektsmuligheter, også provisjon av fremtidige salg
  • Større involvering i driften av selskapet
  • Mer fremtredende rådgiverfunksjon for regnskapsfører
  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Regnskapsførers gode anbefalinger styrker kunderelasjonen
  • Bedre produkter til en fornuftig pris gir fornøyde kunder
  • Fornøyde kunder kommer som kjent alltid tilbake


​Vi ønsker ditt regnskapsbyrå som partner! Send inn skjemaet (under) i dag, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende gjennomgang av samarbeidets muligheter.

 

Kontakt oss i dag!

 
 


 

 

close